ZĄBKI

ZĄBKI BATOREGO 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
UL. BATOREGO 37

STARTUJEMY 9. WRZEŚNIA

GRAFIK ZAJĘĆ 

ZĄBKI HARCERSKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
UL. HARCERSKA 9

STARTUJEMY 13. WRZEŚNIA

GRAFIK ZAJĘĆ 

ZĄBKI PIŁSUDSKIEGO

​SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. PIŁSUDSKIEGO 35

STARTUJEMY 13. WRZEŚNIA

GRAFIK ZAJĘĆ 

ZĄBKI DZIKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
UL. DZIKA 36

STARTUJEMY 8. WRZEŚNIA

GRAFIK ZAJĘĆ