top of page

UBEZPIECZENIE

Dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez nasz Klub, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. 
Można ubezpieczyć dziecko samodzielnie lub skorzystać z klubowej polisy. 

Zwracamy uwagę, iż szkolne ubezpieczenia, a także te, które obejmują zajęcia pozalekcyjne powinny zawierać klauzulę:
o wyczynowym uprawianiu sportu oraz uprawianiu sportów podwyższonego ryzyka - judo

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO 

Głównym atutem ubezpieczenia jest wysoka suma zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu ew. stabilizatorów oraz dodatkowa klauzula na wypadek ew. złamań. Polisa zapewni naszym zawodnikom wsparcie finansowe i szybszy powrót do zdrowia w przypadku poważnych kontuzji. Ochrona obejmuje zdarzenia na treningach/zawodach/zgrupowaniach i zajęciach organizowanych przez klub SAMEJUDO oraz w trakcie drogi do i z. 

 • Zakres ochrony rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportów oraz uprawianie sportów podwyższonego ryzyka - judo

 • Zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów leczenia do 3000 zł

 • Zwrot poniesionych kosztów rehabilitacji do 3000 zł

 • Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów do 1000 zł

 • Dodatkowe świadczenie na wypadek doznanych złamań kości  - SU 2 000 zł

 • Zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych do 9000 zł

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE UBEZPIECZNIEA INDYWIDUALNEGO

NNW Indywidualne:

Ochrona całodobowa zarówno na treningach jak i w szkole/przedszkolu - 24/7 h.

W zakresie między innymi:

 

 • Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku do 50 000 zł

 • Zwrot kosztów ew. leczenia do 10 000 zł

 • Zwrot kosztów ew. rehabilitacji do 10 000 zł

 • Zakup stabilizatorów do 10 000 zł

 • Wyczynowe uprawianie sportów do 18. roku życia


W przypadku pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z ubezpieczycielem.

 

SPECJALNIE DLA UKS "SAMEJUDO"

Indywidualny kod dla Naszych zawodników

https://pewnisportu.pl/nnw-samejudo/

bottom of page