top of page

JUDO JAKO SZTUKA WALKI

Sztuki walki, takie jak judo, to sposoby walki wręcz (lub z pomocą broni białej), których celem jest nie tylko poprawa formy fizycznej, ale także rozwój emocjonalny i duchowy. Uczymy się nie tylko zadawania ciosów i sposobów obrony przed atakami, ale również hartujemy nasze ciała i umysły w ten sposób, aby były zawsze gotowe w sytuacji zagrożenia. Judo to nie tylko sport, ale również piękna sztuka z bogatą tradycją.

SZTUKI WALKI A SPORTY WALKI - CZYM TO SIĘ RÓŻNI?

Najbardziej znane i popularne sztuki walki wywodzą się z krajów Dalekiego Wschodu, takich jak Japonia, Chiny czy Korea. Powstanie nowych dziedzin wiązało się ze światopoglądem, sposobem życia i religią Azjatów. Wiele sztuk walki nawiązywało bezpośrednio do buddyzmu, które wypiera agresję i rywalizację na rzecz harmonii i szacunku do wszystkiego co żyje. Właśnie dlatego, kluczem do osiągania sukcesów w judo, jest opanowanie ruchów i kontrola nad własnym ciałem. Sztuki walki przekazują uniwersalne i ponadczasowe wartości, takie jak:

  • dyscyplina;

  • umiejętność trzymania nerwów na wodzy,

  • chęć samodoskonalenia;

  • szacunek do rywali.

Te cechy odróżniają sztukę walki od sportów walki, które nastawione są na rywalizację – skuteczne eliminowanie rywali i osiąganie coraz to lepszych wyników oraz punktacji. W sporcie element duchowy schodzi na dalszy plan. Judo jest idealnym kompromisem pomiędzy sztuką a dyscypliną sportową i zawsze stara się pogodzić obydwie dziedziny.

taiotoshi.jpg
judo japan.jpg

CZYM SĄ SZTUKI WALKI?

Określenie „sztuki walki” odnosi się do różnych rodzajów walki wręcz lub walki z użyciem broni białej. Większości z nas kojarzy się z umiejętnościami zadawania ciosów i pokonywaniu przeciwników. Jednak w sztukach walki nie chodzi o pokazywanie swojej wyższości i siły. Tak naprawdę jest to niezgodne z prawdziwą sztuką w rozumieniu azjatyckich mistrzów.

JAKI JEST CEL NAUKI SZTUKI WALKI?

Jigoro Kano, twórca Judo uważał, że sztuki walki to najlepszy sposób na samodoskonalenie. Judo jako jedna z nielicznych, polega nie na sile, ale na sprycie i samokontroli oraz na opanowaniu i zrozumieniu rywala.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby we współczesnym świecie łączyć zalety sportu i sztuki. Można zdobywać osiągnięcia i brać udział w zawodach judo, jednocześnie szanując idee starożytnych, azjatyckich mistrzów. Właśnie tego uczymy w klubie Same Judo.

bottom of page