PŁATNOŚCI

Członkowie Klubu mają obowiązek uiszczać comiesięczną składkę członkowską:

 

– w przypadku grup trenujących raz w tygodniu – 80 miesięcznie
– w przypadku grup trenujących dwa razy w tygodniu – 120 miesięcznie
– w przypadku grup trenujących trzy razy w tygodniu – 150 zł miesięcznie

 

Dodatkowy sobotni trening (randori) dla wszystkich członków Klubu jest treningiem bezpłatnym.

Dodatkowa opłata 80 zł za cały okres wakacyjny przeznaczona na cele statutowe klubu (turnieje klubowe, gala, zawody itp.). Należy ją uiścić z przelewem czerwcowym.
 

Składka członkowska jest kwotą stałą, niezależną od faktycznych obecności dziecka w zajęciach.
W przypadku przewlekłych chorób, kwestie płatności rozpatrywane są indywidualnie.

Składkę członkowską prosimy uiszczać tylko i wyłącznie na niżej podane konto bankowe:

UKS "Same Judo"
ul. Powstańców 37 lok. 241
05-091 Ząbki

97 1020 1042 0000 8602 0351 9352

UWAGA!

Bardzo prosimy dokładnie tytułować przelewy według wzoru. W tytule wpłaty należy uwzględnić:

Imię i Nazwisko członka (np. Jan Kowalski), miesiąc (np. wrzesień), miejsce zajęć (np. Marki), termin zajęć (np. pon/śr godz 17:15).
 

PRZYKŁAD:
 

JAN KOWALSKI
LUTY

MARKI OKÓLNA

PON/ŚR GODZ. 17:15