top of page

REGULAMIN PŁATNOŚCI

Najważniejsze Kwestie, szczegóły w pliku powyżej. 


Wysokość składki członkowskiej obowiązującej od 1 września 2023 roku:

1) 150 zł/ miesiąc – zawodnicy trenujący raz w tygodniu;

2) 180 zł/ miesiąc – zawodnicy trenujący dwa razy w tygodniu, z możliwością uczestnictwa w sobotnim (dodatkowym) treningu randori;

3) 210 zł/ miesiąc – zawodnicy trenujący trzy i więcej razy w tygodniu, z możliwością uczestnictwa w sobotnim (dodatkowym) treningu randori.

Składki członkowskie należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

W przypadku uiszczenia składki po terminie [...], Zarząd Klubu może naliczyć jednorazowo dodatkową opłatę w wysokości 20 zł.

Kwota składki członkowskiej jest uśrednioną opłatą obowiązującą przez cały rok szkolny. Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia i w związku
z tym nie obowiązują odliczenia za nieobecności członka/zawodnika na zajęciach.

W przypadku, gdy w Klubie trenuje rodzeństwo, za drugie i trzecie dziecko składka członkowska wynosi 150 zł miesięcznie (niezależnie od częstotliwości treningów), a czwarte i kolejne dziecko jest zwolnione ze składki członkowskiej.

Za okres wakacyjny (lipiec, sierpień), w którym treningi stacjonarne nie są prowadzone, członkowie Klubu są  zobligowani wnieść jednorazową składkę w wysokości 100 zł w terminie wpłaty za miesiąc czerwiec.

Klub nie pobiera opłaty wpisowej przy pierwszym zapisaniu dziecka, natomiast w przypadku ponownego zapisu do klubu po wcześniejszej rezygnacji, opłata wpisowa wynosi 150 zł.

Składki członkowskie należy uiszczać przelewem bankowym na niżej podane dane:


Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo”

nr konta: 97 1020 1042 0000 8602 0351 9352

SPOSÓB OPISYWANIA PRZELEWU:

JAN KOWALSKI
LUTY

MARKI OKÓLNA

PON/ŚR GODZ. 17:15

bottom of page