top of page

SAME JUDO CUP 5

Corocznie organizujemy zawody z cyklu SameJudo Cup. Ostatnia, czwarta edycja turnieju, która odbyła się w dniach 23-24 marca 2019 r. zgromadziła rekordową liczbę uczestników – startowało 1240 zawodników. Gościliśmy m.in. ekipy z Kazachstanu, Mongolii, Kirgistanu, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Francji, Rumunii, Niemiec czy Gruzji. Honorowy Patronat nad turniejem SameJudo CUP 4 objęli m.in. Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Polski Komitet Olimpijski, Ambasada Japonii w Polsce oraz Burmistrz Miasta Marki - Jacek Orych.

W tym roku nasze zawody odbędą się w dniach 8-9 maja. Z racji obecnej sytuacji epidemicznej, w zawodach będą brały udział tylko ekipy z Polski. Pierwszego dnia zawodów- 8 maja odbędzie się turniej dla zawodników zaawansowanych, którzy startowali już w zawodach, urodzonych w latach 2008-2011.Drugiego dnia - 9 maja zorganizujemy turniej pierwszego kroku, w którym startować będą dzieci, dotychczas niestartujące w zawodach - posiadające stopień szkoleniowy 6 kyu.

Zawody zostaną podzielone na bloki i przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów.

Szczegóły dot. zawodów zostaną podane w komunikacie zawodów. Śledźcie profil naszego Klubu na facebook’u oraz stronę internetową turnieju. Już niedługo udostępnimy komunikat zawodów i uruchomimy rejestrację!

Przyjaciół z zagranicy, których gościliśmy w poprzednich latach zapraszamy na kolejną edycję zawodów, która odbędzie się w 2022 r.


Every year we organize a competition in the SameJudo Cup series. The last, fourth edition of the tournament, which took place on March 23-24, 2019, gathered a record numer of participants – 1240 players competed. We hosted teams from Kazakhstan, Mongolia, Kyrgyzstan, Russia, Ukraine, Belarus, Lithuania, France, Romania, Germany and Georgia. The rank of our event was also emphasized by the honorary patronages awarded by the Minister of Sport and Tourism Mr Witold Bańka, the Polish Olympic Committee, the Embassy of Japan and the Mayor of the Town of Marki Mr Jacek Orych.

This year our competition will take place on May 8-9. Due to the current epidemic situation, only teams from Poland will take part in the competition. On May 8, there will be a tournament for advanced players who have already partcipated in the competitions, born in 2008-2011. On May 9, we will organize a first step tournament, in which children who have not yet participated in the competition – with a training degree of 6 kyu – will be able to take part.

The competition will be divided into blocks and conducted in accordance with the guidelines of the Council of Ministers of the Republic of Poland.

Details of the competition will be provided in the competition announcement. Follow our Club’s profile on Facebook and the tournament’s website. Soon we will publish the competition announcement and start registration! Friends from abroad, whom we hosted in previous years, are invited to the next edition of the competition, which will take place in 2022.


Ежегодно мы организуем соревнования SameJudo Cup. Последний, четвертый, турнир, прошедший 23-24 марта 2019 года, собрал рекордное количество участников - соревновались 1240 игроков. Мы принимали, команды из Казахстана, Монголии, Кыргызстана, России, Украины, Беларуси, Литвы, Франции, Румынии, Германии и Грузии. Почетным патронажем турнира SameJudo CUP 4 стали, в том числе, Витольд Банька, министр спорта и туризма, Олимпийский комитет Польши, посольство Японии в Польше и мэр города Марки Яцек Орых.

В этом году наши соревнования пройдут 8-9 мая. В связи с текущей эпидемической ситуацией. В соревнованиях примут участие только команды из Польши. 8 мая состоится турнир для опытных игроков, уже участвовавших в соревнованиях, 2008-2011 года рождения. 9 мая мы организуем турнир первой ступени, в котором смогут принять участие дети, которые еще не участвовали в соревнованиях - со степенью подготовки 6 кю.

Соревнования будут разделены на блоки и проводится в соответствии с постановлением Совета Министров.

Подробности конкурса будут указаны в объявлении конкурса. Следите за профилем нашего Клуба в Facebook и на сайте турнира. Скоро мы опубликуем анонс конкурса и приступайте к регистрации! Друзья из-за рубежа, которых мы принимали в предыдущие годы, приглашаются на следующий выпуск конкурса, который состоится в 2022 году.Wspierali Nas!

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ambasada Japonii - Wydział Kultury

Polski Komitet Olimpijski

Miasto Marki Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki

Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego

ASKO S.A. mieszkania deweloper firma budowlana

Victoria Dom S.A.

Mazowieckie Centrum Poligrafii

MIMEK Drzwi

Nederman

Wodociąg Marecki

JMDI

Tuba Marek

Mega Event - agencja eventowa

Techsystem GGB

Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta

Bakoma Bakoma Bio Bakoma 7 zbóż

Jump Arena Warszawa - Park Trampolin

FighTime.pl - Telewizja sportów walki

Rehabilitacja i Osteopatia Ząbki FizjoVita

TVP Sport

TVP3 Warszawa

Radio FAMA Wołomin 94,7 FM

Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki

Judo - Sport Walki z Rakiem RDC

Powiat Wołomiński - Ziemia Norwida i "Cudu nad Wisłą"

Comments


bottom of page