Płatności

Dowiedz się więcej o systemie płatności

Członkowie Klubu mają obowiązek uiszczać comiesięczną składkę członkowską:

 

– w przypadku grup trenujących raz w tygodniu – 80 miesięcznie
– w przypadku grup trenujących dwa razy w tygodniu – 120 miesięcznie
– w przypadku grup trenujących trzy razy w tygodniu – 150 zł miesięcznie

 

Dodatkowe sobotni trening (randori) dla wszystkich członków Klubu jest treningiem bezpłatnym.

Dodatkowa opłata 80 zł za cały okres wakacyjny związany z bieżącą działalnością Klubu, która należy uiścić z przelewem czerwcowym.

Składka członkowska jest kwotą stałą, niezależną od faktycznych obecności dziecka w zajęciach. W przypadku przewlekłych chorób, kwestie płatności rozpatrywane są indywidualnie.

Składka członkowska jest uiszczana tylko i wyłącznie na niżej podane konto bankowe:

Klub SameJudo
Łukasz Wójcik

97 1020 1042 0000 8602 0351 9352

UWAGA!

Bardzo prosimy dokładnie tytułować przelewy według wzoru. W tytule wpłaty należy uwzględnić:

Imię i Nazwisko członka (np. Jan Kowalski), miesiąc (np. wrzesień), miejsce zajęć (np. Marki), termin zajęć (np. pon/śr godz 17:15).

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij