Judo

Poniżej znajdą Państwo naszą ofertę ...

Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe z elementami judo dla dzieci już o 4 roku życia. W swoich grupach mamy miejsca dla dzieci w wieku 4-14 lat prowadzimy także zajęcia judo dla dorosłych.

Każde zajęcia rozpoczyna rozgrzewka, mająca na celu odpowiednie pobudzenie ćwiczących, jak również przygotowanie stawów i mięśni do pracy. Najczęściej prowadzona jest w formie zabawy,np. w berka. Część główną stanowią ćwiczenia ogólnorozwojowe i gimnastyczne z racjonalnym, dostosowanym do wieku obciążeniem. Dzieci poprzez zabawę poznają elementy judo, których podstawą jest sztuka miękkiego padania.
Zajęcia prowadzone są na miękkich matach, trwają od 30 do 60 minut, w zależność od wieku oraz poziomu zaawansowania.Poprzez treningi rozwijana jest koordynacja ruchowa, kształtuje się szybkość, zwinność, zręczność, gibkość, czucie przestrzeni, ruchu oraz pamięć ruchowa.

Jest sportem rozwijającym bardzo wszechstronnie ze względu na różnorodne formy treningu, które obejmują ćwiczenia ogólnorozwojowe tj., gimnastyczne, akrobatyczne, siłowe, zwinnościowe, gibkościowe i szybkościowe.

Judo rozwija również u młodego człowieka wiele cech wolicjonalnych takich jak: spostrzegawczość, odwagę, odporność na stres, koncentrację itp.

Sport ten może być doskonałym punktem wyjścia do uprawiania innych dyscyplin sportowych, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Można więc śmiało powiedzieć, że jego pozytywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży jest niezaprzeczalny.

Jeśli więc chcesz przeżyć wspaniałą przygodę ze sportem, to zapraszamy. Obiecujemy ciekawe treningi, super atmosferę i świetną zabawę, a także możliwość zdobycia stopni uczniowskich w judo.

Nasi najlepsi zawodnicy będą mogli brać udział w zawodach krajowych i zagranicznych oraz będą mieć możliwość wyjazdu na obozy sportowe.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij